Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej (np. listem, mailem info@chronograph.pl). Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu. Powyższy termin rozpoczyna bieg z chwilą otrzymania towaru przez odbiorcę (w przypadku powtarzających się dostaw podobnych towarów nie wcześniej, niż po otrzymaniu pierwszej dostawy częściowej). 

Chronograph Błażej Kruszyński
ul. H. Sawickiej 4/47, 
99-320 Żychlin
info@chronograph.pl 
Ja .................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu ...................
Data zakupu to:...................
Imię i Nazwisko: .............. ................
Numer zamówienia: ...........................                                                                                                                       Numer rachunku na jaki nalezy zwrócić należność .................................


Oświadczenie o odstąpieniu wraz z produktem należy wysłać na adres:

Chronograph Błażej Kruszyński
ul. H. Sawickiej 4/47,
99-320 Żychlin
info@chronograph.pl 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy obydwie strony niezwłocznie dokonują zwrotu już otrzymanych świadczeń nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszt zwrotnego dostarczenia towaru pokrywa Nabywca. Strony powinny zwrócić świadczenia w stanie niezmienionym. W razie braku możliwości zwrotu przez Klienta otrzymanego towaru w stanie niezmienionym, lub w razie zwrotu towaru w stanie odbiegającym od wyżej wskazanego stanu, w szczególności w stanie pogorszonym Chronograph Błażej Kruszyński przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.

Informacja dodatkowa:

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umów zawieranych na odległość. 
Gdy przedmiotem jest dostawa towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta pasek nie może zostać zwrócony.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Bestsellery
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl